Bine Spoormans

Van der Loeff familierecht Advocaten
Branche: Advocatuur

Bine Spoormans

Bine is gespecialiseerd familierecht advocaat en mediator. Zij adviseert bij echtscheidingen, alimentatiegeschillen en bij omgangsregelingen. De rechtbank en het Gerechtshof in Amsterdam benoemen haar regelmatig tot bijzonder curator; zij behartigt dan de belangen van een kind.

Bine wil haar cliënten tijdens hun scheiding zo goed mogelijk door deze stressvolle en onzekere fase in hun leven loodsen. Zij creëert (juridische) rust. Soms door in een vroeg stadium met alle partijen aan tafel te gaan zitten en te onderhandelen. Die mogelijkheid wil ze altijd eerst onderzoeken. Maar lukt dat niet, dan is krachtig en duidelijk procederen haar motto.
Samen met haar cliënten bepaalt zij doelen, tempo en wijze van opereren. Goed overleg en vertrouwen in elkaar staan daarbij voorop. Daarom is Bine altijd goed bereikbaar en houdt zij de lijnen graag kort. Waar dat nodig is werkt zij samen met andere deskundigen uit haar netwerk: een accountant, fiscalist, coach of kindbehartiger. Een advocaat kan per slot van rekening niet alles.
Zelf zegt zij: “In mijn werk komt het er op aan dat je goed luister. Ik kom zelf uit een groot gezin. Ik leerde al vroeg dat ik om mijn doel te bereiken goed moest luisteren. Dat is niet alleen horen wat er wèl, maar ook wat er niet gezegd wordt.” Zo kan zij problemen analyseren en oplossingen aandragen.

In haar vrije tijd is Bine lid van een Raad van Toezicht van een bibliotheek en een kunstencentrum. Daarnaast is zij taalmaatje van een vluchtelinge.