Karol Hillebrandt

Palthe Oberman Advocaten
Branche: Advocatuur
Categorie: HR

Karol Hillebrandt

Karol Hillebrandt is een ervaren advocaat gespecialiseerd in het arbeidsrecht en ambtenarenrecht. Karol is werkzaam bij Palthe Oberman Advocaten in Amsterdam. Het kantoor is onderdeel van L&E Global, een internationale alliantie van gerenommeerde arbeidsrechtkantoren.

In zijn dagelijkse praktijk adviseert en procedeert Karol over alle onderdelen van het arbeidsrecht en ambtenarenrecht. Hij adviseert een breed scala aan ondernemingen en non-profit organisaties over hun dagelijkse HR-gerelateerde vraagstukken. Ook begeleidt Karol organisaties in verandertrajecten, zoals fusies en overnames en reorganisaties en bij medezeggenschapstrajecten, cao-vraagstukken, en conflicten op management- en bestuursniveau.

Naast het reguliere arbeidsrecht heeft Karol een bijzondere expertise op het gebied van internationale arbeidsverhoudingen en arbeidsmigratie. Hij adviseert zowel buitenlandse ondernemingen met personeel in Nederland als Nederlandse ondernemingen met personeel in het buitenland en expats (inkomend en vertrekkend). In deze zaken werkt Karol vaak samen met buitenlandse advocaten en hij wordt door hen ook veelvuldig geraadpleegd.

Karol publiceert over arbeidsrechtelijke onderwerpen en geeft hierover cursussen en trainingen. Hij is redacteur van het Advocatenblad, waarvoor hij ook de jaarlijkse Kroniek Arbeidsrecht verzorgt, en actief lid van diverse beroepsverenigingen, waaronder de International Association of Young Lawyers.