Peter van Honschoten

Tekenis b.v.
Branche: Architectuur
Categorie: Bouw/Vastgoed

Peter van Honschoten

Wat doet nu eigenlijk een bouwkundig bureau? Zowel particulier als zakelijk heb je wel eens te maken met (ver)bouwen. Als eerste helpt Peter met het inventariseren van de wensen en mogelijkheden (denk bijvoorbeeld aan bestemmingsplannen). Vervolgens zorgt hij dat de ideeën vorm krijgen, hij toetst de (financiële) haalbaarheid en regelt de vereiste vergunningen. Dan zoekt hij uitvoerende partijen die betaalbaar het werk kunnen uitvoeren, (aanbesteding). Tijdens deze uitvoering ziet Peter toe op de technische, planmatige en financiële realisatie (bouwtoezicht en management). Natuurlijk doet Peter niet uitsluitend het gehele proces, maar ook onderdelen als:

•  Technische adviezen bij aankoop

•  Meerjarig onderhoudsplan (MOP)

•  Advisering bij gebreken en bouwfouten.

•  Bouwtechnisch tekenwerk

•  En nog veel meer.

 

Door zijn 25 jaar ervaring is Peter van Honschoten de ideale spil in een bouwproces.